Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:21 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.5/ 24.6°
Sáng/Tối
22.6/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 24.3°
Sáng/Tối
22.4/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 24.6°
Sáng/Tối
22.4/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 23.6°
Sáng/Tối
22.7/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.6°
Sáng/Tối
21.1/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 23.9°
Sáng/Tối
24/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.5°
Sáng/Tối
22.1/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 24.1°
Sáng/Tối
22.2/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 24°
Sáng/Tối
22.8/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.1/ 25.8°
Sáng/Tối
22/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.9/ 23.4°
Sáng/Tối
24.6/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 22.9°
Sáng/Tối
22.4/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Thấp/Cao

23°/32.9°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

5.18