Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:14 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23.3/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.5°
Sáng/Tối
23.3/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24°
Sáng/Tối
23.9/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.4°
Sáng/Tối
22.1/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.9°
Sáng/Tối
23/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Thấp/Cao

23.9°/26.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.05 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0.11