Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:39 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.2°
Sáng/Tối
26.2/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25°
Sáng/Tối
25.9/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.3°
Sáng/Tối
26/ 25.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 25.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.8°
Sáng/Tối
26/ 25.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.8°
Sáng/Tối
25.3/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.9°
Sáng/Tối
26/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25°
Sáng/Tối
25.4/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Thấp/Cao

23.9°/28.6°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0