Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:11 | 08/12/2023
Thấp/Cao
24.4/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.7/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.7/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.8/ 32.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.8/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.2/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 31.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Thấp/Cao

23.9°/32.7°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

4.11