Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:47 | 22/05/2024
Thấp/Cao
26.6/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.8/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.7/ 33.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.2/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.6/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.5/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Thấp/Cao

26.7°/34.4°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.11