Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:45 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 24.9°
Sáng/Tối
25.2/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 23.6°
Sáng/Tối
23.4/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25°
Sáng/Tối
23.4/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
24.9/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Thấp/Cao

24.9°/30.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0