Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:19 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.5/ 25.2°
Sáng/Tối
23.2/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
23.4/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.1/ 25°
Sáng/Tối
23.3/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 25.5°
Sáng/Tối
23.9/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 32.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.2°
Sáng/Tối
23.2/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 29.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
23.6/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 32.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mây cụm
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 30.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Thấp/Cao

23.7°/32.3°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

6.37