Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:50 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
36.8/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.1/ 30.4°
Sáng/Tối
28.2/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 30.1°
Sáng/Tối
28.7/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.5/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 32.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 29.9°
Sáng/Tối
29/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.9°
Sáng/Tối
28.2/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.7°
Sáng/Tối
28.3/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.4/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.3/ 30.8°
Sáng/Tối
28.5/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.6/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29°
Sáng/Tối
27.1/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 29.8°
Sáng/Tối
27.9/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.1/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.8°
Sáng/Tối
28.6/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26.8°
Sáng/Tối
27.4/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.8°
Sáng/Tối
26.5/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.6°
Sáng/Tối
26.1/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26.6/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.5°
Sáng/Tối
27.1/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 28.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Thấp/Cao

26.9°/39.2°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.34 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0.78