Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:33 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.2°
Sáng/Tối
23.8/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
23.8/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.6°
Sáng/Tối
23.2/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.6°
Sáng/Tối
23.1/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 25.2°
Sáng/Tối
23.4/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
23.5/ 32.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 25.5°
Sáng/Tối
23.6/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 23.1°
Sáng/Tối
24.6/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.9/ 25.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.4°
Sáng/Tối
22.3/ 30.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.3°
Sáng/Tối
22.4/ 28.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Thấp/Cao

23.8°/32.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0