Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:13 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24.1°
Sáng/Tối
23.9/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa vừa 28.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Thấp/Cao

24°/28.9°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

7.57 km

Gió

4.19 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

2.82