Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:00 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 23.5°
Sáng/Tối
24.7/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23.6°
Sáng/Tối
23.5/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 23.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Thấp/Cao

23.3°/26.8°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0