Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:42 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
33/ 26.8°
Sáng/Tối
22.1/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 23.3°
Sáng/Tối
22.9/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23.7°
Sáng/Tối
21.7/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 24.4°
Sáng/Tối
21.1/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 23.7°
Sáng/Tối
23/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
21.1/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 24.7°
Sáng/Tối
23.7/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Thấp/Cao

21.1°/34.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0