Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:19 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 23.7°
Sáng/Tối
23.1/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23.7°
Sáng/Tối
22.6/ 23.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 23.5°
Sáng/Tối
22.2/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23.6°
Sáng/Tối
23/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 23.7°
Sáng/Tối
23.2/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.9/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Thấp/Cao

22.2°/28.2°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

1.31