Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:15 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 24.6°
Sáng/Tối
25.3/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 23.3°
Sáng/Tối
23.3/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 23.2°
Sáng/Tối
23.5/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23.7°
Sáng/Tối
23.9/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23.3°
Sáng/Tối
23/ 23.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.8/ 22.7°
Sáng/Tối
22.4/ 23.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Thấp/Cao

23.2°/33.1°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

2.54