Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:00 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.8/ 23.6°
Sáng/Tối
21.9/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 23.4°
Sáng/Tối
21.6/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 23.2°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.4°
Sáng/Tối
22.5/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 22°
Sáng/Tối
20.2/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.5°
Sáng/Tối
20.7/ 30.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 23.5°
Sáng/Tối
21.7/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23.1°
Sáng/Tối
22.3/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23.9°
Sáng/Tối
22.6/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23.6°
Sáng/Tối
22.7/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 21.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Thấp/Cao

21.5°/34.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

0