Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:06 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 24°
Sáng/Tối
24.8/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.9°
Sáng/Tối
25.6/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 23.7°
Sáng/Tối
25/ 25.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24°
Sáng/Tối
23.6/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.6°
Sáng/Tối
24.4/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 23.4°
Sáng/Tối
23.6/ 24.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.5/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.1°
Sáng/Tối
25/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Thấp/Cao

23.4°/25.2°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

6.92 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.56