Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:17 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
24.8/ 23.9°
Sáng/Tối
24.8/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ

07:00

24°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.31 km/giờ

10:00

24.2°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.82 km/giờ

13:00

24.5°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.61 km/giờ

16:00

24.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.39 km/giờ

19:00

23.6°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.43 km/giờ

22:00

23.5°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.48 km/giờ
Ngày/Đêm
23.4/ 23.9°
Sáng/Tối
23.7/ 23.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa

01:00

23.7°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.37 km/giờ

04:00

24°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.69 km/giờ

07:00

24°C / 23.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.81 km/giờ

10:00

23°C / 24.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.26 km/giờ

13:00

24.1°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.5 km/giờ

16:00

23.3°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.31 km/giờ

19:00

23.1°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.29 km/giờ

22:00

23.1°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.34 km/giờ
Ngày/Đêm
27.9/ 23°
Sáng/Tối
22.2/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa

01:00

22.4°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.83 km/giờ

04:00

22.3°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.11 km/giờ

07:00

23.6°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.12 km/giờ

10:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.52 km/giờ

13:00

26.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.74 km/giờ

16:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.49 km/giờ

19:00

24.4°C / 24.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.16 km/giờ

22:00

23.9°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.7°
Sáng/Tối
22.3/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa

01:00

23.9°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.01 km/giờ

04:00

22.1°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.64 km/giờ

07:00

23.9°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.86 km/giờ

10:00

27.3°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.62 km/giờ

13:00

25°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.04 km/giờ

16:00

24.2°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.06 km/giờ

19:00

23.5°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.43 km/giờ

22:00

23.1°C / 24.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
23.4/ 24°
Sáng/Tối
22.1/ 24.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa vừa

01:00

22°C / 23.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.55 km/giờ

04:00

22.4°C / 23.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.61 km/giờ

07:00

22.7°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.11 km/giờ

10:00

23.3°C / 24.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.36 km/giờ

13:00

24.3°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.71 km/giờ

16:00

24.4°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.75 km/giờ

19:00

23.2°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.04 km/giờ

22:00

23.9°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.08 km/giờ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.2°
Sáng/Tối
22/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa

01:00

24°C / 23.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.81 km/giờ

04:00

22.7°C / 23.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.88 km/giờ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Thấp/Cao

22.8°/25.8°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.58 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0