Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:58 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
23.3/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 23.1°
Sáng/Tối
24/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 22.4°
Sáng/Tối
23.2/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.2°
Sáng/Tối
22.5/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.1°
Sáng/Tối
23.5/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.3°
Sáng/Tối
23.3/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.5°
Sáng/Tối
24.3/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mây thưa
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa vừa 26.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Thấp/Cao

23.3°/29.8°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

4.92 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0