Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:17 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
37.8/ 23.3°
Sáng/Tối
22.9/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.8/ 24.9°
Sáng/Tối
21.6/ 33.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.7/ 25.1°
Sáng/Tối
20.1/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.1/ 25°
Sáng/Tối
23.3/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.1/ 25.7°
Sáng/Tối
22.3/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39/ 26.6°
Sáng/Tối
22.5/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.5/ 25.3°
Sáng/Tối
22.8/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.3/ 26.4°
Sáng/Tối
23.4/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.5/ 27.7°
Sáng/Tối
23.3/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39/ 26.6°
Sáng/Tối
25.3/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.5/ 27.9°
Sáng/Tối
25.2/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.5/ 27.1°
Sáng/Tối
25.7/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:02
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 23.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:01
Thấp/Cao

22°/39.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0