Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:22 | 15/07/2024
Thấp/Cao
23.3/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.4/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.5°
Tầm nhìn
8.87 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.5/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.3/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Thấp/Cao

23.2°/28°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.45 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

3.34