Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:12 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
33.3/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây rải rác

13:00

32.7°C / 38.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
60%
1.69 km/giờ

16:00

31.7°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
66%
2.4 km/giờ

19:00

26.2°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.59 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
84%
2.19 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây thưa

01:00

24°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.41 km/giờ

04:00

23°C / 23.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.67 km/giờ

07:00

24.6°C / 24.3°C
Mây cụm Mây cụm
88%
0.86 km/giờ

10:00

30.1°C / 33.6°C
Mây thưa Mây thưa
63%
0.76 km/giờ

13:00

32.1°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
52%
1.53 km/giờ

16:00

31.7°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.39 km/giờ

19:00

27.6°C / 27.3°C
Mây cụm Mây cụm
75%
0.73 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
79%
2.09 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.6°
Sáng/Tối
22.6/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Nhiều mây

01:00

23.7°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.42 km/giờ

04:00

22.2°C / 23.7°C
Mây cụm Mây cụm
86%
0.59 km/giờ

07:00

23.1°C / 24.4°C
Mây cụm Mây cụm
84%
1.36 km/giờ

10:00

29.3°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.52 km/giờ

13:00

32.2°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
0.81 km/giờ

16:00

31.1°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.34 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.16 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.09 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.3°
Sáng/Tối
22.7/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Nhiều mây

01:00

23.7°C / 23.1°C
Mây cụm Mây cụm
81%
1.07 km/giờ

04:00

22.6°C / 22.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
0.62 km/giờ

07:00

23.5°C / 23.9°C
Mây cụm Mây cụm
85%
1.33 km/giờ

10:00

29.3°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.72 km/giờ

13:00

32.8°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
0.6 km/giờ

16:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.3 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.1 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.35 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
23/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mây rải rác

01:00

23.6°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
85%
0.73 km/giờ

04:00

22.6°C / 23.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
88%
1.81 km/giờ

07:00

23.3°C / 23.4°C
Mây cụm Mây cụm
84%
1.78 km/giờ

10:00

29.7°C / 32.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
60%
1.62 km/giờ

13:00

33.9°C / 35.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
48%
0.95 km/giờ

16:00

32°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.24 km/giờ

19:00

28.9°C / 29.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.75 km/giờ

22:00

25.4°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.58 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.9°
Sáng/Tối
23.5/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây

01:00

24.6°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.81 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.62 km/giờ

07:00

23.5°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.48 km/giờ

10:00

29.6°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.49 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 33.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Thấp/Cao

22.7°/33°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

8.63