Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:55 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 24.5°
Sáng/Tối
26.8/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 23.1°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.7°
Sáng/Tối
24/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23.6°
Sáng/Tối
23.5/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 23.9°
Sáng/Tối
23.2/ 23.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.8/ 23.9°
Sáng/Tối
22.6/ 24.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Thấp/Cao

24.1°/33.4°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

2.54