Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:23 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.1/ 24.1°
Sáng/Tối
25.1/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.1/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 24.9°
Sáng/Tối
21.9/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 24.4°
Sáng/Tối
22.3/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.7°
Sáng/Tối
22.7/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
23.7/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.1°
Sáng/Tối
22.9/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Thấp/Cao

21.9°/32.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.37 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

1.61