Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:22 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.6/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.3°
Sáng/Tối
22.5/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 25.4°
Sáng/Tối
22.1/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 24°
Sáng/Tối
23.2/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.2°
Sáng/Tối
22.9/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 25.5°
Sáng/Tối
23.4/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Thấp/Cao

22.3°/33°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0