Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:41 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25.6/ 23.5°
Sáng/Tối
24.9/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 24°
Sáng/Tối
23.2/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 23.5°
Sáng/Tối
23.8/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.2°
Sáng/Tối
23.1/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
23.3/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 23°
Sáng/Tối
24.1/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22.5/ 23.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 22.4°
Sáng/Tối
22.4/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Thấp/Cao

23.7°/30.6°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0