Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:41 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 24°
Sáng/Tối
23.2/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 23.1°
Sáng/Tối
22.1/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 25.9°
Sáng/Tối
22.5/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.2°
Sáng/Tối
23.5/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26°
Sáng/Tối
23.8/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
22.7/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
23.4/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 24.6°
Sáng/Tối
22.7/ 32.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 24.9°
Sáng/Tối
22.9/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 24.6°
Sáng/Tối
22.4/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.3/ 22.6°
Sáng/Tối
23.1/ 22.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.4/ 22.9°
Sáng/Tối
22.3/ 23.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22.6°
Sáng/Tối
21.9/ 29.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.9°
Sáng/Tối
21.4/ 27.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Thấp/Cao

23.5°/33.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0