Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:40 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 30°
Sáng/Tối
27.8/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.8°
Sáng/Tối
27.1/ 33.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 30.1°
Sáng/Tối
27.2/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 30.8°
Sáng/Tối
27.9/ 36.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 29.7°
Sáng/Tối
29.9/ 34.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 29.8°
Sáng/Tối
27.7/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.7°
Sáng/Tối
27.8/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 32.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Thấp/Cao

27.5°/37.2°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0.51