Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:40 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
23.8/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
23.3/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
23.7/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 32.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây thưa 28.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Thấp/Cao

23.1°/32.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

27.6 °C

Chỉ số UV

3.73