Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:27 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa

07:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.36 km/giờ

10:00

25.8°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.2 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.26 km/giờ

16:00

26.3°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.12 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.58 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.34 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.21 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.32 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.29 km/giờ

10:00

26.7°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.45 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.86 km/giờ

16:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.88 km/giờ

19:00

25.2°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.66 km/giờ

22:00

25°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.91 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.48 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.4 km/giờ

10:00

29.7°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
4.27 km/giờ

13:00

30°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
4.73 km/giờ

16:00

27.4°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.83 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.34 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.14 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.02 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.78 km/giờ

10:00

27.9°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.36 km/giờ

13:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.05 km/giờ

16:00

24.3°C / 25.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.38 km/giờ

19:00

24.5°C / 25.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.57 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.39 km/giờ
Ngày/Đêm
24.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa

01:00

24.5°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.31 km/giờ

04:00

23.2°C / 24.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.45 km/giờ

07:00

23.5°C / 24.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.02 km/giờ

10:00

24°C / 25.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.95 km/giờ

13:00

27.1°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.94 km/giờ

16:00

26.9°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
3.25 km/giờ

19:00

24.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.2 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.35 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa

01:00

24.6°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.29 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.75 km/giờ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa nhẹ 26.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Thấp/Cao

24.8°/26.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0