Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:55 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 25.5°
Sáng/Tối
23.2/ 33.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 26.2°
Sáng/Tối
23.4/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 32.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây cụm
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 31.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

24°/33.7°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

7.85