Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:18 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.7/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây cụm 32.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

25.4°/32.8°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.72 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

12.36