Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:34 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.9°
Sáng/Tối
28.8/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.3°
Sáng/Tối
26.5/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 26.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 26.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 26.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.4°
Sáng/Tối
26.3/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 30.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Thấp/Cao

24.5°/30.6°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0