Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:25 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 25.7°
Sáng/Tối
26.6/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.1/ 24.5°
Sáng/Tối
25.1/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 24.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Thấp/Cao

24.6°/32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0