Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:25 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
30.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23.5/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 26.9°
Sáng/Tối
24/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 32.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26.9°
Sáng/Tối
24.2/ 32.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
23.3/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27°
Sáng/Tối
24.8/ 32.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 31.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.6°
Sáng/Tối
22.7/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.9/ 25.9°
Sáng/Tối
22.4/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.2/ 22.2°
Sáng/Tối
24.4/ 24.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.3°
Sáng/Tối
22.6/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25°
Sáng/Tối
23.3/ 31.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:37
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 24.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Thấp/Cao

23.7°/33.1°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0