Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:21 | 08/12/2023
Thấp/Cao
24.8/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.1/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.8/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.3/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.6/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Thấp/Cao

23.9°/32.6°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

6.37