Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:45 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
33/ 29.3°
Sáng/Tối
27/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Nhiều mây

01:00

30.7°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.33 km/giờ

04:00

29.3°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.19 km/giờ

07:00

29.8°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.37 km/giờ

10:00

32.5°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.38 km/giờ

13:00

35.4°C / 40.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
2.95 km/giờ

16:00

34.3°C / 40.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
3.36 km/giờ

19:00

31.7°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.2 km/giờ

22:00

29.2°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.43 km/giờ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 34.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa

01:00

28.8°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.85 km/giờ

04:00

27.4°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.85 km/giờ

07:00

28.6°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.64 km/giờ

10:00

33.7°C / 38.2°C
Mây cụm Mây cụm
56%
3.38 km/giờ

13:00

36°C / 41.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
48%
2.68 km/giờ

16:00

34.2°C / 40.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
51%
2.31 km/giờ

19:00

32.5°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
5.11 km/giờ

22:00

28.8°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.37 km/giờ
Ngày/Đêm
32.2/ 25.4°
Sáng/Tối
26.4/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa

01:00

27.8°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.1 km/giờ

04:00

26.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.42 km/giờ

07:00

27.2°C / 29.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.71 km/giờ

10:00

32.5°C / 36.9°C
Mây cụm Mây cụm
60%
2.82 km/giờ

13:00

33.6°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
54%
2.46 km/giờ

16:00

32.7°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.53 km/giờ

19:00

28.7°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.54 km/giờ

22:00

25.9°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.22 km/giờ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Thấp/Cao

27°/35.8°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.37 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0