Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:09 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.4°
Sáng/Tối
26.5/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26.3/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.3°
Sáng/Tối
25.4/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.7/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.4°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
26.1/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

23.5°/30.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.74 km/giờ

Điểm ngưng

28.8 °C

Chỉ số UV

0.17