Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 24°
Sáng/Tối
25.8/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24.4°
Sáng/Tối
23.5/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 30.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.9°
Sáng/Tối
23.5/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24°
Sáng/Tối
24.2/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.2/ 25.5°
Sáng/Tối
23.1/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Thấp/Cao

23.4°/33.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0