Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 26.3°
Sáng/Tối
24.5/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 33.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

25.9°/33.8°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.63 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

11.29