Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:59 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.3/ 24.4°
Sáng/Tối
25.2/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Thấp/Cao

24.5°/29.9°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.28 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0