Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:47 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
26.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 26.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.4°
Sáng/Tối
23.6/ 30.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25°
Sáng/Tối
23.2/ 31.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
23.6/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
23.8/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
23.5/ 32.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 27.6°
Sáng/Tối
23.1/ 32.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 28.1°
Sáng/Tối
24.8/ 32.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 32.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

23.9°/32.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.2 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0