Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:15 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.9/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.3/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.3/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31.5/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.5/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.1/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

23.9°/33.6°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

7.37