Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:42 | 22/06/2024
Thấp/Cao
25.2/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.4/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24.8°/31.9°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0