Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:25 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 29.3°
Sáng/Tối
28.8/ 33.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.3°
Sáng/Tối
25.3/ 33.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.7°
Sáng/Tối
26.6/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 28.4°
Sáng/Tối
26.3/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 30.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Thấp/Cao

26.3°/36.7°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

27.2 °C

Chỉ số UV

2.66