Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:42 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 26.7°
Sáng/Tối
24.1/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 23.7°
Sáng/Tối
24.7/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 24.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.1°
Sáng/Tối
23.2/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.7°
Sáng/Tối
24.9/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.3°
Sáng/Tối
24.2/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa nhẹ 26.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

24.8°/30.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0