Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:58 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
23.8/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.2°
Sáng/Tối
23.1/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.4°
Sáng/Tối
23.7/ 30.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 25.8°
Sáng/Tối
23.6/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 27.1°
Sáng/Tối
24.7/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.1/ 25.9°
Sáng/Tối
26.5/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24°
Sáng/Tối
24.9/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

23.1°/32.9°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

4.8