Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:48 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.9/ 27.4°
Sáng/Tối
25/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23.2/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 26.8°
Sáng/Tối
23.9/ 32.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 26.8°
Sáng/Tối
24.8/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.7°
Sáng/Tối
24.1/ 33.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.2°
Sáng/Tối
23.6/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.6°
Sáng/Tối
23.1/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

23.6°/33.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0