Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:24 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 27.3°
Sáng/Tối
25.4/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 32.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

24.2°/32.6°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

1.85