Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:14 | 08/02/2023
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:45
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0