Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:18 | 25/02/2024
Thấp/Cao
21.1/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
20.9/ 20.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.8/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.2/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.7/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23.4/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23.4/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:51
Thấp/Cao

20.8°/28.1°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.66 km/giờ

Điểm ngưng

19.9 °C

Chỉ số UV

8.43