Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:43 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
37.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 33.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.4/ 28.7°
Sáng/Tối
26.6/ 33.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 33.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 35.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 36.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 36.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 36.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 26.9°
Sáng/Tối
28/ 35.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:57
Thấp/Cao

25.9°/37.9°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0