Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:53 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
29/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:06
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

8.37