Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:01 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:15
Mưa nhẹ
Huyện Vân Canh
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:13
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0