Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:15 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
27.4/ 22.3°
Sáng/Tối
21.8/ 25.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 22.3°
Sáng/Tối
22.6/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 26.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.8°
Sáng/Tối
22.1/ 27.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.5°
Sáng/Tối
21.8/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.1/ 24.8°
Sáng/Tối
22.4/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 23.4°
Sáng/Tối
24.4/ 28.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23°
Sáng/Tối
23.8/ 27.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 23.5°
Sáng/Tối
23.2/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.5/ 27.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 23.8°
Sáng/Tối
23.9/ 27.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.8°
Sáng/Tối
22.9/ 26.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Thấp/Cao

21.5°/29.9°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

20.3 °C

Chỉ số UV

0