Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:53 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:44
Nhiều mây
Huyện Vân Canh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:37
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.97 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

4.35