Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:00 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:54
Thấp/Cao

20°/34°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.28 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0