Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:59 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

11.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:27
Mưa vừa
Huyện Vân Canh
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:37
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.66 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0