Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:19 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.95 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.43 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.24 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
4.27 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.04 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.39 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.13 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.21 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:15
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.87 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.95 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.95 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.73 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.58 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.64 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.79 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.91 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:15
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.79 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.71 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
91%
3.3 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
5.02 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.66 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.08 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.43 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.41 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:15
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.12 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.12 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.25 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.48 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.2 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.62 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.7 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.52 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:16
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.23 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.17 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.75 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
6.39 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.37 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
5.83 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.09 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.19 km/giờ
Huyện Vân Canh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Thấp/Cao

20°/22°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.75 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0