Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:20 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
27.8/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Nhiều mây

19:00

26.9°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.24 km/giờ

22:00

27°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.1 km/giờ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.58 km/giờ

04:00

25.8°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.66 km/giờ

07:00

27.4°C / 29.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.52 km/giờ

10:00

32.2°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.66 km/giờ

13:00

34.4°C / 38.3°C
Mây cụm Mây cụm
51%
1.13 km/giờ

16:00

30.9°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.99 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.34 km/giờ

22:00

26.9°C / 27.7°C
Mây cụm Mây cụm
86%
2.1 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 27.1°C
Mây cụm Mây cụm
84%
2.17 km/giờ

04:00

26°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.14 km/giờ

07:00

26.3°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.93 km/giờ

10:00

30.9°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
4.19 km/giờ

13:00

33.3°C / 38.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.84 km/giờ

16:00

33.3°C / 37.5°C
Mây cụm Mây cụm
57%
2.52 km/giờ

19:00

27.9°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.26 km/giờ

22:00

26.3°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.06 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ

01:00

26.6°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.88 km/giờ

04:00

26.9°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.78 km/giờ

07:00

27.8°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.09 km/giờ

10:00

30.4°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
3.96 km/giờ

13:00

33°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
4.54 km/giờ

16:00

33°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
4.19 km/giờ

19:00

29.5°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.45 km/giờ

22:00

27.7°C / 29.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.74 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.9°
Sáng/Tối
26.4/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ

01:00

26.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.21 km/giờ

04:00

26°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.91 km/giờ

07:00

27.2°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.51 km/giờ

10:00

31.8°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
5.2 km/giờ

13:00

32.9°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
5.51 km/giờ

16:00

30.4°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.32 km/giờ

19:00

27.3°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.11 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.27 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.54 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.8 km/giờ

07:00

26.1°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.86 km/giờ

10:00

29.3°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
5.21 km/giờ

13:00

31.4°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
6.11 km/giờ

16:00

28.3°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
5.12 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Thấp/Cao

25.3°/34.2°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

1.24