Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:26 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Thấp/Cao

27°/33°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.66 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.49