Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:15 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa nhẹ
Huyện Phù Mỹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:15
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.28 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.77