Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:31 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
30/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Nhiều mây
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.44 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.66