Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:00 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:12
Mưa cường độ nặng

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
7.34 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
8.72 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
6.71 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
7.68 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
7.75 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
6.36 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
5.05 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:13
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
4.78 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
4.65 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
4.54 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
4.22 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
5.65 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
5.95 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
7.83 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
8.44 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

11.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:13
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
8.22 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
9.35 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
9.99 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
8.92 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
10.17 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
10.6 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
11.07 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
10.3 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

11.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:13
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
10.7 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
11.06 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
11.47 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
11.42 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
11.27 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
10.86 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
10.27 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
9.26 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

9.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:13
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
8.39 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
9.01 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
9.51 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
9.99 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
9.46 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
9.03 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
9.07 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
8.78 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

10.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:13
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
8.57 km/giờ
Huyện Phù Mỹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:12
Thấp/Cao

25°/26°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

2.26 km

Gió

7.41 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0