Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:53 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 28.5°
Sáng/Tối
26/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.2°
Sáng/Tối
27.4/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 29.3°
Sáng/Tối
28.6/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 29.1°
Sáng/Tối
28.5/ 34.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 31°
Sáng/Tối
29.4/ 32.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

9.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:14
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 31.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Thấp/Cao

25.8°/33.7°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.94 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0.94