Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:16 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

11.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:25
Mưa nhẹ
Huyện Phù Mỹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:35
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.11 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.63