Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:24 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.01 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0