Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:45 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 21.8°
Sáng/Tối
25.9/ 25.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.3/ 22.1°
Sáng/Tối
20.8/ 25.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.6/ 24.4°
Sáng/Tối
22.1/ 25.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.7/ 24.2°
Sáng/Tối
22.9/ 26.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23.9°
Sáng/Tối
23.3/ 26.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.1°
Sáng/Tối
22.4/ 27.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 27.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.6/ 22.5°
Sáng/Tối
22.8/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23.7°
Sáng/Tối
23.1/ 25.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.1°
Sáng/Tối
22.3/ 27.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
22.6/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:50
Thấp/Cao

20.1°/27.3°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

18.7 °C

Chỉ số UV

0