Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:41 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32/ 27.6°
Sáng/Tối
28.4/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.6°
Sáng/Tối
30/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.3°
Sáng/Tối
28.4/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.4°
Sáng/Tối
29.9/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.7°
Sáng/Tối
28.4/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27.7/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.2°
Sáng/Tối
27.1/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa vừa 27.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:05
Thấp/Cao

26.2°/33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0