Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:17 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.49 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.2