Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:21 | 08/02/2023
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 21°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:45
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0