Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:19 | 20/04/2024
Thấp/Cao
25.4/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.5/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
37.1/ 37.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
38.2/ 38.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
33.6/ 33.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.1/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.7/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 37.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:58
Thấp/Cao

25°/39.9°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

9.44