Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:35 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:56
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:55
Thấp/Cao

21°/36°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0