Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:47 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 29.4°
Sáng/Tối
27.2/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 30°
Sáng/Tối
29.1/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 29.1°
Sáng/Tối
28.1/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 29.6°
Sáng/Tối
28.7/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 34.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.7°
Sáng/Tối
29.7/ 35.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 36.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 30.2°
Sáng/Tối
29.8/ 35.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 30.7°
Sáng/Tối
30.7/ 35.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 29.7°
Sáng/Tối
29.5/ 35.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 29.3°
Sáng/Tối
29.4/ 35.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30.5°
Sáng/Tối
29.6/ 35.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Thấp/Cao

28.7°/32.4°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.26 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0