Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:14 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
39.9/ 27.1°
Sáng/Tối
25/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.5/ 27.5°
Sáng/Tối
25.9/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.5/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.3/ 24°
Sáng/Tối
26.2/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35.4/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
38.8/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.7/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.5°
Sáng/Tối
25.6/ 33.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 23.8°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 33.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:02
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:59
Thấp/Cao

24.9°/39.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0