Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:35 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

993 mb

Gió

10.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:28
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:28
Mưa rất nặng
Huyện An Lão
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.97