Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:42 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Nhiều mây
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.2