Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:03 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 26.1°
Sáng/Tối
24.8/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 34.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Thấp/Cao

24.1°/35.4°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0