Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:16 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:15
Mưa nhẹ
Huyện An Lão
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:14
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.11 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0