Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:37 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
37.9/ 25.8°
Sáng/Tối
26.8/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa vừa

16:00

35.2°C / 41.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
0.48 km/giờ

19:00

30.7°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.7 km/giờ

22:00

25.7°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.68 km/giờ
Ngày/Đêm
38.8/ 27.7°
Sáng/Tối
25/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Nhiều mây

01:00

25.2°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.6 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.53 km/giờ

07:00

29.1°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.58 km/giờ

10:00

37.1°C / 41.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
0.97 km/giờ

13:00

38.9°C / 43.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
40%
1.6 km/giờ

16:00

33.5°C / 39.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.31 km/giờ

19:00

29.5°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.88 km/giờ

22:00

27.3°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.5 km/giờ
Ngày/Đêm
38.9/ 26.7°
Sáng/Tối
27.3/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ

01:00

27.6°C / 29.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.7 km/giờ

04:00

28.2°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.98 km/giờ

07:00

31.8°C / 35.4°C
Mây cụm Mây cụm
63%
2.02 km/giờ

10:00

37.1°C / 41.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
40%
1.55 km/giờ

13:00

38°C / 43.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
38%
1.13 km/giờ

16:00

32.5°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.37 km/giờ

19:00

28.6°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.8 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
37.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.5/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa nhẹ

01:00

26.8°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.48 km/giờ

04:00

26.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.39 km/giờ

07:00

30.9°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.46 km/giờ

10:00

37.9°C / 42.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
40%
0.36 km/giờ

13:00

36.1°C / 41.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
2.62 km/giờ

16:00

32.4°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.11 km/giờ

19:00

28.2°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.55 km/giờ

22:00

28°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.44 km/giờ
Ngày/Đêm
37.2/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.64 km/giờ

04:00

26.3°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.55 km/giờ

07:00

30.6°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.44 km/giờ

10:00

37.8°C / 42.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
41%
0.72 km/giờ

13:00

33.6°C / 39.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
2.11 km/giờ

16:00

30.4°C / 37.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.71 km/giờ

19:00

28.4°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.26 km/giờ

22:00

27.1°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.43 km/giờ
Ngày/Đêm
37.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.54 km/giờ

04:00

26.6°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.46 km/giờ

07:00

28.3°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.29 km/giờ

10:00

37.1°C / 42.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
1.37 km/giờ

13:00

34.5°C / 40.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
2.42 km/giờ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 37.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 42.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Thấp/Cao

25.9°/39.4°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.58 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

11.03