Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:08 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:14
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.85 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.64 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.64 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.42 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.49 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.41 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.5 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.14 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:14
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.96 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.75 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.78 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.18 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.44 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.52 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.15 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.93 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:14
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.16 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
2.13 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.93 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.62 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.49 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.46 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.96 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.85 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:15
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.72 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.08 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.84 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.92 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.84 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.64 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.62 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.72 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:15
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.88 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.19 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.88 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.99 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
4.4 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.63 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.6 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.46 km/giờ
Huyện An Lão
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:14
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.89 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0