Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:50 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Mưa nhẹ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.64 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.48 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.18 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.57 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:37
Mưa cường độ nặng

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.83 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.78 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.71 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.83 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.08 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.52 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.64 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
5.93 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

993 mb

Gió

10.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:36
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
8.73 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
10.88 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
9.41 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
5.86 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.54 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.71 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.29 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.89 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.77 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.6 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.34 km/giờ

10:00

31°C / 34°C
Mây rải rác Mây rải rác
56%
2.77 km/giờ

13:00

33°C / 36°C
Mây rải rác Mây rải rác
52%
2.2 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.32 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.56 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.37 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:35
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.35 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.44 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.05 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
0.72 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.15 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.45 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.12 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.31 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:34
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.44 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.25 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.08 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.22 km/giờ
Huyện An Lão
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:38
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.97