Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:19 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.2