Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:10 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
39.8/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.8/ 27.2°
Sáng/Tối
25.1/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.1/ 24.6°
Sáng/Tối
26.8/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.4/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35.8/ 25°
Sáng/Tối
26/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39/ 27.1°
Sáng/Tối
25.7/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.2/ 25.3°
Sáng/Tối
26.6/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.8°
Sáng/Tối
25.9/ 33.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:59
Thấp/Cao

25°/39.5°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0