Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:27 | 23/07/2024
Thấp/Cao
25.3/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.4/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.3/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.9/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.3/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.8/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.2/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:18
Thấp/Cao

25.2°/32.3°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.28 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

6.58