Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:04 | 03/12/2023
Thấp/Cao
26.4/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.2/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.4/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.7/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Thấp/Cao

25.2°/31.2°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.82 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

5.66