Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:46 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.8/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 24.3°
Sáng/Tối
25.2/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Thấp/Cao

25.7°/31.1°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.89 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0