Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:07 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28/ 26.2°
Sáng/Tối
24.9/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Mưa vừa

13:00

28.5°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
6.21 km/giờ

16:00

28°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
5.37 km/giờ

19:00

27°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
5.36 km/giờ

22:00

26.6°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
5.88 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Nhiều mây

01:00

26.6°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
5.69 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
85%
4.16 km/giờ

07:00

26.7°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.74 km/giờ

10:00

30.6°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.04 km/giờ

13:00

30.2°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
4.8 km/giờ

16:00

28.8°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
4.02 km/giờ

19:00

26.6°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.33 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.33 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mây rải rác

01:00

25.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.55 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.79 km/giờ

07:00

26.2°C / 27.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.85 km/giờ

10:00

30.2°C / 34°C
Mây rải rác Mây rải rác
65%
4.34 km/giờ

13:00

30.3°C / 34.9°C
Mây thưa Mây thưa
61%
4.06 km/giờ

16:00

28.8°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.87 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
84%
3.81 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.64 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.4 km/giờ

04:00

25.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.16 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.57 km/giờ

10:00

28.2°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.33 km/giờ

13:00

32.5°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.76 km/giờ

16:00

28.8°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
3.85 km/giờ

19:00

26.8°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
83%
3.75 km/giờ

22:00

27°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
83%
3.91 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 28.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa nhẹ

01:00

26.8°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
82%
4.51 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.27 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.16 km/giờ

10:00

29.4°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.21 km/giờ

13:00

29.5°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.4 km/giờ

16:00

28.6°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.75 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
85%
3.24 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
4.32 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa nhẹ

01:00

26.3°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
4.45 km/giờ

04:00

25.1°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.97 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.57 km/giờ

10:00

29.3°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.14 km/giờ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 28.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Thấp/Cao

25.8°/31.5°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

4.56