Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:14 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 28°
Sáng/Tối
26.4/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 32.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.8°
Sáng/Tối
26.1/ 33.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.4°
Sáng/Tối
26.3/ 34.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.9/ 28.5°
Sáng/Tối
26.9/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 28.4°
Sáng/Tối
26.3/ 33.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.3/ 27.2°
Sáng/Tối
25.5/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 27.3°
Sáng/Tối
25/ 33.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 33.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 33.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.4/ 28.6°
Sáng/Tối
26.1/ 33.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Thấp/Cao

26.6°/35.9°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0